Zasaďme spoločne 1 000 000 stromov

Víziou projektu je ukázať, že sa dajú vytvárať veci zdanlivo nemožné.

Dať priestor kreativite a neobmedzeným možnostiam človeka. Spôsobovať veci vzájomne a tak zvýšiť efektivitu výsledku.

Víziou  projektu je spoločnými silami zasadiť čo najviac stromov na Slovensku a  postupnými krokmi dosiahnuť  1 000 000 stromov.

Ak by každá rodina aspoň raz v roku zasadila prostredníctvom projektu svoj stromček, vytvorili by sme veľmi rýchlo vzájomnú rovnováhu medzi tým, čo z prírody berieme a čo vraciame späť. Naša vízia sa vďaka Vám môže stať skutočnosťou

Spolu s Vami chceme dokázať, že zdanlivo nemožné ciele sú dosiahnuteľné a závisia na nás samotných.