Aktuality

Stromčeky priateľstva

Žarnovica
24.11.2011

V rámci projektu ZASAĎ STROM MAKE A HOME mysleli jeho tvorcovia aj na najmenších. Deflín TEAM, organizátor projektu, venoval časť ‘Stromčeky priateľstva’ vytváraniu nových kamáratstiev medzi deťmi bežných a špeciálnych škôl. V týchto dňoch členovia tímu navštevujú základné školy, ktoré sa rozhodli zapojiť do tejto aktivity a približujú im možnosť vytvoriť si priateľstvo s rovesníkom zo špeciálnej školy a tak spoločne vytvoriť Stromček priateľstva. Deti sa tak môžu lepšie sociálne integrovať do bežnej spoločnosti a získať nových kamarátov. Zapojili sa všetky základné a stredné školy v Novej Bani a tiež základna škola na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici.

Deti sa môžu zapojiť aj tým, že si zakúpia stromček, ktorý bude potom vysadený v Tatrách alebo niektorom slovenskom meste. Dostanú aj svoju vlastnú magnetku s kódom, ktorý si dá na tejto stránke regsitrovať a neskôr svoj strom vždy vyhľadať. Pre deti zo špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím na Hrabinách pri Novej Bani sa našiel patrón a sponzor zároveň, ktorý všetky všetkým deťom tieto stromčeky zakúpil. Je ním SC Zamkon s.r.o..

Vo videoreportáži, za ktorú chceme poďakovať p. Haringovi z TV PANORÁMA, si môžete pozrieť, ako prebiehali návštevy škôl, čo si o tejto aktivite myslia zúčastnení a na záver aj úprimné vyjadrenie dievčatka, ktoré snáď najkrajšie pochopilo význam Stromčeka priateľstva.