Aktuality

VÝSADBA ZSMH jar 2020

V prvej fáze príprav sme situáciu, ktorá vznikla v dôsledku obmedzení v súvislosti s COVID 19 konzultovali s našimi zmluvnými partnermi. V Tatrách sme dohodli s Ing.Radoslavom Žlkovanom, ktorý mal nad našou výsadbou patronát, lokalitu výsadby TRI STUDNIČKY pod Kriváňom. Vysádzal sa smrek, borovica a smrekovec.

Následne sa výsadba realizovala prostredníctvom odborníkov bez účasti dobrovoľníkov, ako to bolo po minulé roky. S Vašou podporou tak pribudlo 2 800 nových stomčeky. ĎAKUJEME

Ďalšia časť výsadby prebiehala v spolupráci s LESY SR. V lokalite LS TRIBEČ nám výsadbu zabezpečoval Ing. Štefan Nyulassy. Vysadenú stráň sme boli skontrolovať a aby sa stromčekom darilo, aspoň sme im zaspievali našu pesničku Milion stromov v podaní Igora Moška.

Pribudlo 5 950 nových stromčekov.

Spolu s podporou výsadby aj v Čechách v Jeseníkoch sme spoločne zasadili 5 950 stromčekov na jar 2020

Veríme, že nášmu projektu ZASAĎ STROM MAKE A HOME a myšlienke ZASAĎME SPOLOČNE 1 000 000 STROMOV zachováte priazeň a podporíte ďalšiu výsadbu už na jeseň 2020.

ZA VŠETKY NOVÉ STROMČEKY

ĎAKUJEME
podporovateľom projektu