Aktuality

Vytvorili sme slovenský rekord

15.5.2012

S radosťou oznamujeme, že sme vytvorili slovenský rekord v najväčšom počte zasadených stromov za jeden deň. Sadenie začalo o 7:00 v oblasti Pod Hrebienkom – Vysoké Tatry. Ing. Vladimír Chovanec – zástupca TANAP spolu so zástupcom Knihy slovenských rekordov Igorom Svitokom spočítali 2425 sadeníc, ktoré si kúpili jednotlivci a firmy v prvej fáze projektu.

Následne boli presné počty odovzdané vyškoleným pracovníkom, ktorí realizujú výsadbu stromov v Tatrách pravidelne.
Tlačovej konferencie sa zúčastnili:
  • zástupca TANAP: námestík riaditeľa ŠL TANAP Ing. Marián Šturcel
  • zástupca mesta Vysoké Tatry: Ing. Darina Žembová
  • zástupca Knihy slovenských rekordov: Igor Svitok
  • zástupca osobností – Peter Cmorík
  • zástupcovia Delfín TEAMu: Michaela Lukáčová, Martin Nikodým a Alexandra Hrabčáková
Zasadili sme:
  • 921 ks – Smrekovec opadavý
  • 352 ks – Borovica lesná
  • 1 152 ks – Smrek obyčajný
Druh dreviny, ich vhodnosť vysádzania a výber lokality na sadenie zabezpečil TANAP.
Pozrite si čo o rekorde a o nás napísali
Ešte dopĺňame, že 100 stromčekov bolo vysadených v lokalite TAJCH a na námestí mesta Nová Baňa v spolupráci s Eko projektom. Samotný rekord bol vyhlásený o 18:30. Počasie nám vyšlo priam ukážkové – ako na objednávku krásne a slnečno.
Veríme, že si takúto krásnu akciu zopakujeme každoročne a dáme tak patričný význam medzinarodnému dňu stromov.
Zhrnutie:
Počet: 2 525 ks
Miesto: Vysoké Tatry – Hrebienok a Nová Baňa
Sadenice: Smrek obyčajný, Borovica lesná, Smrekovec opadavý, okrasná Tuja